BONALDO

модел „Bernois“

Cattelan Credenza Aston dal design italiano

Bernois е примерът за модернен бюфет, фокусиран върху обемната и формална простота и обогатен благодарение на усъвършенстването на редица малки стилистични вариации.

Credenza con vetrina Cattelan Aston
9 24 - foto

Dettaglio buffet: Релефни врати.

Дизайнът се основава на визуалните ефекти, генерирани от леко повдигнат релефен модел на вратите: поредица от вертикални „гънки“, които генерират преливащ ефект.

По този начин външният вид на бюфета се променя според светлината и гледната точка на наблюдателя, в съответствие с естетическа идея, която интерпретира динамичния стил на съвременния живот.

Il sito è in fase di aggiornamento.
Buon 2023 da RILUS!