RIFLESSI

модел „Pegaso Ceramic and Wood“

Tavolo monolitico italiano Riflessi Unico

Il tavolo Pegaso е визуален оксиморон само привидно, но в действителност е отговорът на съвременните нужди от лекота, стабилност и формален синтез.

Tavolo cavo Sedit Space
9 33 - foto

Dettaglio del tavolo: Плот с дървена рамка и керамична сърцевина.

Pegaso е лека, почти неосезаема и висяща конструкция, в която геометричното преплитане поддържа равнината, придавайки й здравина и стабилност.

Тази маса е с метална основа с графитно прахово покритие и оформен плот с рамка от дърво и керамична сърцевина.

Il sito è in fase di aggiornamento.
Buon 2023 da RILUS!