RIFLESSI

модел „Pegaso Wood“

Tavolo monolitico italiano Riflessi Unico

Il tavolo Pegaso е визуален оксиморон само привидно, но в действителност е отговорът на съвременните нужди от лекота, стабилност и формален синтез.

Tavolo cavo Sedit Space
9 30 - foto

Dettaglio del tavolo: изцяло дървен фиксиран или разтегателен дървен плот.

Тази маса е с метална основа с графитно прахово покритие и оформен плот със скосени ръбове, изработен от термообработен дъб.‎

Този вариант на Pegaso е с фиксиран или разтегателен дървен плот.

Il sito è in fase di aggiornamento.
Buon 2023 da RILUS!