RIFLESSI

модел „Shangai Ceramica“

Tavolo monolitico italiano Riflessi Unico

Новата маса Shangai е изработена от широка и модерна гама от материали с повече от двеста възможности за персонализиране между различни размери и основи в различни цветове.

Tavolo cavo Sedit Space
9 49 - foto

Dettaglio del tavolo: Закален стъклен плот с дебелина 12 mm, със специално залепване стъкло/стомана за носещи плочи.

Shangai е маса с алуминиева основа, съставена от крака, наклонени и припокрити по асиметричен начин, с централнен допирен елемент.

Това е динамична керамична маса, която гъвкаво интерпретира личния стил и практическите нужди на всеки.

Il sito è in fase di aggiornamento.
Buon 2023 da RILUS!